Vi använder Blink Marines knappsatser från Pro-serien i våra produkter. Knappsatserna är designade för att tåla krävande förhållanden; de är immuna mot jord, sand, lera, olja, vatten och olika kemikalier. Knapparnas symboler kan skräddarsys enligt behov; det finns hundratals alternativ att välja mellan. De enkla symbolerna på de stora LED-belysta knapparana, gör att knappsatsen är lätt att läsa i varje situation.

Du kan läsa mer om produkternas egenskaper på producentens webbsida. Produktinformationen är på engelska. Kontakta vår försäljning om du har frågor.