Våra avancerade skärmenheter är utvecklade för att öka nivån av automation för arbetsfordon. Skärmarna möjliggör smidig användbarhet, automatiserad kontroll över komplexa maskinfunktioner samt ökad effektivitet.