Technion Oy:n ilmoituskanava (whistle blowing)

Whistle blowing -ilmoituskanava on EU-lainsäädännössä määritelty anonyymi ilmoituskanava, jonka kautta voi ilmoittaa yrityksen toimintaan liittyvää epäilyttävää toimintaa. Ilmoituskanava on avoin sekä yrityksen työntekijöille että muille sidosryhmille.

Technion Oy:n tavoite ja toimintatapa on kehittää liiketoimintaa avoimesti ja eettisesti kestävällä tavalla. Epäillyistä väärinkäytöksistä ilmoittaminen antaa mahdollisuuden korjata, estää tai oikaista kaikki epäasiallisuudet ja väärinkäytökset.

>>> Tästä pääset tekemään ilmoituksen

Esimerkkejä kanavan kautta ilmoitettavista väärinkäytöksistä

Kanavan kautta ilmoitettavat väärinkäytökset voivat olla esimerkiksi:

  • korruptio
  • rahanpesu
  • tuoteturvallisuus- ja ympäristökysymykset
  • työoikeuksien rikkominen (mm. ihmiskauppa)
  • arvojemme tai hyvän liiketavan mukaisten periaatteiden tai ohjeistuksien vastainen toiminta, jolla voi olla vakavia seurauksia Technion Oy:lle, asiakkaillemme, sidosryhmillemme tai yksittäiselle henkilölle

Milloin ilmoitus tehdään?

Ilmoituksen tekijän tulee olla vakuuttunut ilmoituksensa faktojen todenperäisyydestä ja toimia rehellisin ja vilpittömin mielin. Syytöksiä ei pidä esittää vahingoittamistarkoituksessa, eikä silloin, kun ne tietää perättömäksi.

Miten ilmoitus tehdään?

Ilmoitusta tehdessä valitaan, halutaanko ilmoitus tehdä anonyyminä vai nimellä. Ilmoitukselle valitaan luokittelu sekä kuvataan epäilty väärinkäytös mahdollisimman tarkasti ja kerrotaan sen ajankohta.

Ilmoitusten käsittely

Ainoastaan erikseen nimetyt ilmoitusten tarkastajat saavat tiedon jätetystä ilmoituksesta.Kaikki ilmoitukset käsitellään huolellisesti ja luottamuksellisesti. Mikäli ilmoitus on annettu anonyymisti, ilmoituksen tekijän henkilöllisyyttä ei pyritä selvittämään millään tavoin. Jos ilmoitus on tehty omalla nimellä, tekijän henkilöllisyys pidetään suojassa koko prosessin ajan, eikä sitä paljasteta ilmoituksessa nimetyille, tai muille henkilöille.

Ilmoituskäsittelyn seuranta

Anonyyminä annetun ilmoituksen käsittelyä ei voi seurata. Mikäli antamaansa ilmoitukseen haluaa vastineen, tulee ilmoitus antaa omalla nimellä.

>>> Tästä pääset tekemään ilmoituksen