Utveckling av mätkontrollsystem tillsammans med kunden: case Nisula Forest

Nisula Forest Oy och Technion har samarbetat lönsamt med att utveckla mätinstrument redan i flera år. Företagens design- och produktutvecklingsavdelningar är i kontakt varje vecka. Technions vd, Markku Laaksonen, påminner om att konkurrensen i branschen är så pass hård, att det inte finns rum för fördröjningar. Jani Leppä från Nisula Forest, samlar information och berättar om sina uppfattningar för Technion, som sedan beaktar branschens behov av systemutveckling så snabbt som möjligt. Skogsbolagens krav, som förändras snabbt, skapar egna utmaningar för mätinstrumentens utvecklingsarbete.

Markku Laaksonen är nöjd över att Nisula Forest har dragit nytta av Techions breda kundkrets, som har gett dem bra erfarenhet och ny kunskap. Det perfekta systemet som fyller de nya kraven är tillgänglig för Nisulas maskiner. Mätanordningen och maskinens felfria funktion kräver att de hydrauliska komponenterna är av högsta klass. Technion har märkt att Nisula även i den här frågan satsar på kvalitet.

I Nisulas maskiner är styrningen av bommen integrerad med mätanordningen. Skärmens chaufförsindividuella inställningar kan justeras enligt rörelse. ” Vi har under åren samarbetat för att utveckla en styrsystemsfamilj, från vilken vi kan välja en lämplig styrsystemshelhet för varje kund och maskin. Vi kan utnyttja samma helheter för lösningar riktade till skogsmaskinsföretagare, som för förvärvsskördare. Hos oss betalar kunden endast för det han eller hon behöver”, säger Kalle Mattson från Nisula.

”Att vårt samarbete varit lyckat visar även det att Nisula var det första företaget som tog vårt styrsystem i bruk”, medger Markku Laaksonen nöjt. Både Nisula och Technion satsar på produktstöd. Samarbetet har slipats till så flexibelt som möjligt. Technion utbildar Nisula och andra maskinbyggare alltid enligt behov. ” Vi kan tjäna våra kunder mycket flexibelt”, lovar Techions vd Markku Laaksonen.

Läs orginalartikeln i Nisula Metsäsanomat här. 

Senaste artiklar

Vi tackar alla våra kunder och samarbetspartners för det gångna året. Vi fortsätter med traditionen att stöda finska barn under jultiden för vi vet hur viktig julen är för barn. Läs mera
Se en praktisk xCrane tutorial skapad av vår samarbetspartner i Kanada, Les Équipements Marquis inc. Läs mera