Miikka - Kehitysinsinööri

 

Tulin Technionille ensimmäistä kertaa keväällä 2010 tekemään puolen vuoden työharjoittelua tuotekehityksen tehtäviin. Tein tuolloin insinööriopintojani AMK:ssa, ja jatkoin tuotekehityksessä 2011 elokuulle koulun ohella muutamia päiviä viikossa. Kokoaikaisessa työsuhteessa tuotantoinsinöörinä aloitin sen jälkeen, kun opinnot olivat opinnäytetyötä vaille valmiita, ja opinnäytetyön tein valmiiksi työskentelyn ohessa.

Tehtäväni muuttui ohjausjärjestelmien parissa työskentelyyn ja tehtävänimike vaihtui tuotetuki-insinööriksi. Kuten monelle muullekin käy jossakin kohtaa työuraa, itseäni alkoi kiinnostamaan ruohon väri aidan toisella puolella ja siirryin toiseen yritykseen vuonna 2016. Olin kuitenkin viihtynyt mainiosti Technionilla, joten kun minulle tarjottiin toisen tyyppistä tehtävänkuvaa vuonna 2021, palasin tänne takaisin kehitysinsinööriksi.

Nykyinen tehtäväni sisältää tiivistetysti tuotannon kehittämistä eli muun muassa prosessien tehostamista ja uusien toimintatapojen etsimistä. Työni on isoksi osaksi yhteistyötä tuotanto-organisaation eri henkilöiden kanssa.

 

   

 

Tuotantoon on viime aikoina rekrytoitu paljon uusia tekijöitä. Työtilojen sopeuttaminen vastamaan kasvanutta väkimäärää onkin ollut olennainen osa työtäni, ja tässä olen onnistunut hyvin yhdessä tuotantopäällikön ja tuotantojohtajan kanssa, sillä olemme saaneet tilaratkaisumme toimimaan suuremmalle porukalle.

Parasta työssäni on vaihtelevuus. Kahta samanlaista päivää ei ole. Tehtävänkuva on mielenkiintoinen ja esihenkilövastuu monipuolisti sitä vielä entisestäänkin. Esihenkilötehtävä tuli osaksi työnkuvaani keväällä 2022 ja tällä hetkellä toimin parinkymmenen tuotantotyöntekijän esihenkilönä.

Technionilla on harvinaisen letkeä porukka ja mutkaton ilmapiiri ihan kaikkien kesken. Meillä jokaisen ajatuksia kuunnellaan ja omaan työhön voi vaikuttaa – riippumatta siitä, missä tehtävissä työskentelet. Toimihenkilönä työn itsenäisyys ja mahdollisuudet vaikuttaa omaan työhön ovat vähän itsestäänselvyyksiäkin, mutta meillä vapausasteita on vielä enemmän kuin monessa suuremmassa ja hierarkkisemmassa organisaatiossa. Meillä joustavuus ja vaikutusmahdollisuudet eivät myöskään rajaudu vain toimihenkilöporukkaan, vaan myös tuotannossa työskentelevillä on liukuvat työajat, itsenäiset työtehtävät sekä aidosti mahdollisuus vaikuttaa omaan työhön.

 

Kiinnostaako sinua ura Technionilla?

Ota yhteyttä tai lähetä avoin hakemuksesi suoraan osoitteeseen hr@technion.fi.