Vårt IoT-sortiment innefattar smarta anslutningsenheter samt en molnhanteringsplattform med plug and play -funktionalitet. Utöver dessa lösningar erbjuder vi en avancerad plattform för hantering av intern fordonsarkitektur.