Technion Oy

Technion Oy, en del av HYDAC Group, är ett finländskt högteknologiföretag som sysselsätter 100 proffs. Technion erbjuder innovativa högkvalitets kontrollsystemslösningar och tillverkningstjänster för arbetsfordonstillverkare. Som en del av HYDAC Group ansvarar vi för följande funktioner:

  • HYDAC kontrollsystem i Finland och Sverige
  • Skogsmaskinssystem globalt
  • Tillverkning och hopsättning av kablage

Technion är väl positionerad för stark internationell tillväxt tillsammans med de andra HYDAC företagen.