Technion Oy

Technion Oy har expertis inom planering och produktion av elektroniska styrsystem för arbetsmaskiner och nyttofordon. Företagets nyckelkunder är ledande industriföretag som tillverkar bl.a. nyttofordon, arbetsmaskiner och arbetsredskap. Till dessa levererar Technion anpassade, innovativa lösningar för styrsystem av hög kvalitet.

Av Technions omsättning utgörs en stor del av direkt export. Technions personal har omfattande erfarenhet av arbetsmaskiner, kundanpassade produkter och trådlösa kontrollsystem,  samt av kundservice och internationell försäljning och marknadsföring. Technion grundades år 1979. Personalen består av ca. 70 personer.

 

Vision

Technions vision är att vara en av de globalt ledande leverantörerna av elektroniska styrsystem till nyttofordons- och arbetsmaskinsindustrin, samt att finnas nära till hands för kunden.